Examen de Historia del Arte de Galicia (ABAU de 2018)

OPCIÓN A Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2018 HISTORIA DA ARTE Código 33 1 Escolle dúas destas tres láminas ata 4 puntos por cada unha e identifica analiza e comenta cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema  Escoge dos de estas tres láminas hasta 4 puntos por cada una e identifica analiza y comentan cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema a Identifícaa sinalando se procede cultura estilomovemento cronoloxía título e…
Comunidad AutĂłnoma Galicia
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso AdmisiĂłn

Informar de un error