Examen de Ciencias de la Tierra y Medioambientales de el País Vasco (PAU de 2010)

eman ta ubal zazu Universidad Euskal Herriko del País Vasco Unibertsitatea UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2010eko EKAINA LURRAREN ETA INGURUMENAREN ZIENTZIAK PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2010 CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES Azterketa honek bi aukera ditu Horietako bati erantzun behar duzu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea Azterketak hiru galdera ditu eta galdera bakoitzean adierazita dago atal bakoitzaren balioa Ez ahaztu aukeratu behar duzula aukera …
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Ciencias de la Tierra y Medioambientales
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases