Examen de Dibujo Técnico II de el País Vasco (PAU de 2016)

Irakasgaia  Asignatura UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2016ko EKAINA MARRAZKETA TEKNIKOA II PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2016 DIBUJO TÉCNICO II Ariketakodea  Código ejercicio Data  Fecha n eko aren ean Kalifikazioa  Calificación En  a  de  de  2016 Azterketa honek bi aukera ditu Azterketariak aukeretako bat A edo B hartu eta osoosoan ebatzi behar du Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea Este examen tiene dos opciones El Alumno podrá escoger una de las dos propuesta…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Dibujo Técnico II
Convocatoria Ordinaria de 2016
Fase General Específica

Informar de un error