Examen de Economía de la Empresa de el País Vasco (EAU de 2022)

Economía de la Empresa EAU 2022 wwwehueus UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2022ko EZOHIKOA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EXTRAORDINARIA 2022 ENPRESAREN EKONOMIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA Azterketa honek bederatzi galdera ditu zortzi 2 puntukoak eta bat 4 puntukoa Erantzuteko bi aukera dituzu  bi puntuko bost galderari erantzutea  bi puntuko hiru galderari eta lau puntukoari erantzutea Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Economía de la Empresa
Convocatoria Extraordinaria de 2022
Fase Acceso Admisión

Informar de un error