Examen de Economía de la Empresa de el País Vasco (EAU de 2023)

UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2023ko EZOHIKOA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD EXTRAORDINARIA 2023 ENPRESAREN EKONOMIA ECONOMÍA DE LA EMPRESA Azterketa honek bederatzi galdera ditu zortzi 2 puntukoak eta bat 4 puntukoa Erantzuteko bi aukera dituzu  bi puntuko bost galderari erantzutea  bi puntuko hiru galderari eta lau puntukoari erantzutea Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira harik eta beharrezko kopurura iritsi…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Economía de la Empresa
Convocatoria Extraordinaria de 2023
Fase Acceso Admisión

Informar de un error