Examen de Lengua Vasca y Literatura de el País Vasco (PAU de 2014)

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD  2014 Lengua vasca y literatura  BACHILLERATO  FORMACIÓN PROFESIONAL  CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Examen Criterios de Corrección y Calificación UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBAK 2014ko EKAINA EUSKARA ETA LITERATURA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD JUNIO 2014 LENGUA VASCA Y LITERATURA Azterketa honek bi aukera ditu Horietako bati erantzun behar diozu Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea Lehenbizi TESTU bat duzu Testu bakar honen gainea…
Comunidad Autónoma País Vasco
Asignatura Lengua Vasca y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2014
Fase General Específica

Informar de un error