Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2017
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

GENERALITAT VALENCIANA CONSEUERIADEDUCACIÓ INVESTIGlCIO CULTURA l lSPORT COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD    1 n  SISltIA l IVFRSITARI VA U CIÁ s 1sn 1 LNIVtRSJIAIU O VALt C IA1O PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATRIA Assignatura QUÍMICA JUNY 2017 CONVOCATORIA Asignatura QUÍMICA JUNIO 2017 BAREM DE LEXAMEN Lalumnat haur de triar una opció A o B i contestar les 3 qestions i els…