Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia del Arte
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2018 Assignatura HISTRIA DE LART PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2018 Asignatura HISTORIA DEL ARTE BAREM DE LEXAMEN Lalumne tindr que triar entre lexercici A o el B La primera i la segona pregunta es valoren amb una puntuació mxima de 4 punts La tercera té una puntuació mxima de 2 punts BAREMO DEL EXAMEN El alum…