Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Artes Escénicas
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2018 Assignatura ARTS ESCNIQUES PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2018 Asignatura ARTES ESCÉNICAS BAREM DE LEXAMEN 1 Visionament del vídeo 3 punts Descripció 1 punt Anlisi del missatge 1 punt Relació amb lexperincia personal 1 punt 2 Fragment dobra teatral 5 punts Contextualització 1 punt Sinopsi i temes principals …