Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Biología
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Generalitat de Catalunya Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2018 Biologia Srie 1 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A D OPCIÓ B D Exercici 1 Qualificació 1 2 3 1 Exercici 2 2 1 Exercici 3 2 3 1 Exercici 4 2 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de quatre exercicis Els exercicis …