Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Griego
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Proves daccés a la universitat Grec Srie 3 Opció dexamen Marqueu lopció triada OPCIÓ A OPCIÓ B Convocatria 2018 Qualificació 1 2 Exercicis 3 4 5 Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora La prova consta de cinc exercicis Feu els exercicis 1 traducció i 2 sintaxi i per als exercicis 3 morfologia 4 etimologia i lxic i 5 cultura trieu UNA de les dues opcions A o B 1 Exercici de traducc…