Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2018 Assignatura MATEMTIQUES II PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2018 Asignatura MATEMÁTICAS II BAREM DE LEXAMEN Cal elegir sols UNA de les dues OPCIONS A o B i shan de fer els tres problemes daquesta opció Cada problema puntua fins a 10 punts La qualificació de lexercici és la suma de les qualificacions de cada …