Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Lengua Castellana y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

Material relacionado

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Convocatria 2018 Lengua castellana y literatura Serie 1 Opción de examen Marque la opción escogida OPCIÓN A D OPCIÓN B D Qualificació 11 1 C omprensió 12 lectora 13 14 2 E xpressió 21 escrita 22 31 3 Reflexió lingística 32 33 Suma de notes parcials Descompte per faltes Total Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta…