Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Historia de España
Convocatoria Extraordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JULIOL 2018 Assignatura HISTRIA DE ESPANYA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JULIO 2018 Asignatura HISTORIA DE ESPAÑA BAREM DE LEXAMEN 1 Descriviu el tipus de fonts utilitzades 1 punt 2 Identifiqueu les idees principals dels textos i situeulos breument en el seu context histric i en el nucli temtic corresponent 25 punts 3 Expl…