Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Italiano
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso

Informar de un error

M Generalitat de Catalunya W Consell lnteruniversitari de Catalunya Oficina dAccés a la Universitat Proves daccés a la universitat Llengua estrangera Itali Srie 1  A Convocatria 2018 Qualificació Comprensió escrita Redacció Comprensió oral Suma de notes parcials Qualificació final Etiqueta de lalumnea Ubicació del tribunal  Número del tribunal  Etiqueta de qualificació Etiqueta del correctora GLI ANTIBIOTICI FUNZIONANO SEMPRE MENO Unapocalisse Un pericolo grave quanto quello del terrorismo o de…