Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Baleares (selectividad de 2006)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2006 Selectivitat Tcniques dExpressió Graficoplstica Model 1 Realitzau una de les dues opcions proposades Durada 2 hores i 30 minuts Observau que no es demana lacabament total de lexercici sinó el desenvolupament inicial ben plantejat que us pugui permetre continuarlo hipotticament en una jornada distinta de la dara Llegiu bé lenunciat abans de comenar lexercici Opció A Prova Puntuació mxima 10 punts a Reproduu el model donat emprant la tcnica de tinta plana …
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Extraordinaria de 2006
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases