Examen de Matemáticas II de Baleares (selectividad de 2006)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2006 Selectivitat Matemtiques II Model 1 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Opció A 1 1 1 0 0 1 1 Es consideren les matrius A  2 1 2 i B 0 1 1 Calculau la matriu X 0 0 1 1 1 1 que verifica AX B I on I representa la matriu identitat 2 Estudiau segons els valors del parmetre k la posició relativa de les rectes x k y 1 z x …
Comunidad Aut├│noma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Extraordinaria de 2006
Fase General Espec├şfica

Informar de un error