Examen de Matemáticas II de Baleares (selectividad de 2006)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2006 Selectivitat Matemtiques II Model 3 Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades Cada qestió es puntua sobre 10 punts La qualificació final sobté de dividir el total entre 4 Opció A 1 Digau per a quins valors de k el segent sistema és compatible indeterminat 6 punts i resoleulo en aquest cas 4 punts kx  1  k y  2  k z  0 xyz0 kx  y  kz  0 2 Donat un cub hexedre regular de costat 1 dm es considera una de les seves diagonals i la …
Comunidad AutĂłnoma Islas Baleares
Asignatura Matemáticas II
Convocatoria Ordinaria de 2006
Fase General EspecĂ­fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases