Examen de Química de Baleares (selectividad de 2004)

UIB Ni Proves daccés a la Universitat 2004 Selectivitat LOGSE Química Model 1 Contesta una opció de les dues que es proposen Utilitza la taula peridica que sadjunta Pots emprar la calculadora La puntuació mxima de cada pregunta est indicada a linici de cada pregunta La nota de lexamen és la suma de les puntuacions OPCIÓ A 1 2 punts Es forma una dissolució de clorur de calci dissolvent 8 grams de la sal en 100 grams daigua Si la densitat és 105 gml calcula a La molaritat b La fracció molar de la…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Química
Convocatoria Ordinaria de 2004
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases