Examen de Fundamentos del Arte de Galicia (ABAU de 2019)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade XUÑO 2019 FUNDAMENTOS DA ARTE II Código 50 OPCIÓN A 1 a Situar os artistas propostos no seu contexto histórico económico social cultural avaliación ata 15 puntos Situar a los artistas propuestos en su contexto histórico económico social cultural evaluación hasta 15 puntos b Determinar a traxectoria artística dos dous autores propostos avaliación ata 15 puntos Determinar la trayectoria artística de los dos autores propuestos evaluac…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Fundamentos del Arte
Convocatoria Ordinaria de 2019
Fase Acceso Admisi贸n

Informar de un error

Temas mencionados new_releases