Examen de Italiano de Galicia (ABAU de 2020)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 ITALIANO Código 64 O exame consta de 8 preguntas de 2 puntos das que poderá responder un MÁXIMO DE 5 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só se corrixirán as 5 primeiras respondidas  El examen consta de 8 preguntas de 2 puntos de las que podrá responder un máximo de 5 combinadas como quiera Si responde a más preguntas de las permitidas solo se corregirán las 5 primeras respond…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Italiano
Convocatoria Ordinaria de 2020
Fase Admisión
Ver el examen de la otra fase

Informar de un error

Temas mencionados new_releases