Examen de Lengua Gallega y Literatura de Galicia (ABAU de 2020)

Proba de Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade CONVOCATORIA ORDINARIA 2020 Código 02 LINGUA GALEGA E LITERATURA II O exame consta de 7 preguntas de 2 puntos cada unha das que poderá responder un MÁXIMO DE 5 combinadas como queira Se responde máis preguntas das permitidas só se corrixirán as 5 primeiras respondidas PREGUNTA 1 Comprensión do texto 11 Resuma brevemente a conversa desenvolvida neste fragmento da novela O ceo das reixas 1 punto 12 Explique o significado que teñen no…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Lengua Gallega y Literatura
Convocatoria Ordinaria de 2020
Fase Acceso Admisión

Informar de un error

Temas mencionados new_releases