Descargar examen

Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana
Asignatura Economía de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2018
Fase Acceso y Admisión

Informar de un error

Material relacionado

COMISSIÓ GESTORA DE LES PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT COMISIÓN GESTORA DE LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PROVES DACCÉS A LA UNIVERSITAT CONVOCATRIA JUNY 2018 Assignatura ECONOMIA DE LEMPRESA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD CONVOCATORIA JUNIO 2018 Asignatura ECONOMÍA DE LA EMPRESA BAREM DE LEXAMEN Cada pregunta breu val un mxim d1 punt Cada exercici numric val un mxim de 2 punts Per a realitzar lexamen es permet lús de calculadora bsica no programable BAREMO DEL EXAMEN Cada pregunta …