Examen de Historia de la Filosof铆a de Galicia (PAU de 2013)

CiUG COMIS IÓN INTERUNIVERSITAR IA DE GALICIA PAU XUÑO 2013 Código 04 HISTORIA DA FILOSOFÍA OPCIÓN A Le a a t e nt a m e nt e o seguinte e texto de PLATÓN e a pa r t ir de l responda as cuestións que se formulan  Teña en conta que se trata de c ue st i ón s i nt e r r e l a ci ona da s  Procure integrar as respostas nunha composición redactada de maneira unitaria  Na avaliación da proba teranse en conta non só os contidos do exposto coñecemento da materia senón tamén as cualidades formais da ex…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Historia de la Filosof铆a
Convocatoria Ordinaria de 2013
Fase General

Informar de un error

Temas mencionados new_releases