Examen de Historia de la M煤sica y de la Danza de Galicia (PAU de 2013)

CiUG COMIS IÓN INTERUN IVERSITAR IA DE GALICIA PAU SETEMBRO 2013 Código 53 HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA Escollerase unha opción do grupo teórico e unha do grupo práctico podéndose combinar como se desexe A1 A2 B1 B2 TEÓRICO Opción A TEMA A música en Rusia no séc XIX 4 puntos a O Grupo dos cinco b P I Tchaikowsky DEFINICIÓNS 2 puntos 1 Suite 2 Oboe 3 Coreografía 4 Pavana Opción B TEMA O Clasicismo musical 4 puntos a As sinfonías de F J Haydn b W A Mozart e a ópera DEFINICIÓNS 2 puntos 1 Recitat…
Comunidad Aut贸noma Galicia
Asignatura Historia de la M煤sica y de la Danza
Convocatoria Extraordinaria de 2013
Fase General Espec铆fica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases